Stichting René Graat MHM

De Stichting René Graat MHM is op 24 augustus 2020 opgericht met als doel om het levenswerk – in het bisdom Basankusu (DRC) – van de op 11 april 2020 aan corona overleden Pastoor René Graat voort te zetten.

Giften?
rene_graat

Doelstelling

De Stichting René Graat Mill Hill Missionary (MHM) heeft als doel om het levenswerk van Pastoor René Graat voort te zetten door op een structurele manier duurzame en realistische ondersteuning te verlenen aan de noden van de mensen in het bisdom Basankusu in de Democratische Republiek Congo. Hierbij zijn zelfredzaamheid, verzelfstandelijking, gebruik maken van talent, mede-eigenaarschap en het ons verbindende geloof belangrijke voorwaarden.

Giften

De Stichting René Graat MHM is een non-profit organisatie die als doel heeft om projecten in het bisdom Basankusu financieel te ondersteunen. Bij de keuze voor een te ondersteunen project werken wij op basis van bepaalde criteria:

  • Het project dient duurzaam van aard te zijn;
  • Het project dient realistisch in uitvoering en effect te zijn;
  • Het project dient financieel haalbaar te zijn;
  • Het dient een afgerond project te zijn;
  • Zelfredzaamheid, verzelfstandelijking en mede-eigenaarschap zijn hierbij de uitgangspunten.

Als u het levenswerk van pastoor Graat een warm hart toedraagt steun ons dan in het realiseren van projecten in het bisdom Basankusu.

U kunt het werk van de Stichting Rene Graat MHM steunen door te doneren op rekeningnummer:

NL94INGB0006206328 t.n.v. Stichting Rene Graat MHM

Heeft u een specifieke vraag omtrent ons werk of op welke manier u kunt helpen mail dan naar: info@stichtingrenegraatmhm.nl

Het beleidsplan is hier te vinden

Het financieel Overzicht 2022 is hier te vinden.

Pastoor Graat

Lees hier het levensverhaal van pastoor René Graat

Boek: Sango René Graat Hineni

In 2021 werd het levensverhaal van René Graat vastgelegd in een boek.

De auteurs Anna en Pierre Bessems verzamelden vele verhalen uit binnen- en buitenland hetgeen resulteerde in een rijkelijk geïllustreerd 360 pagina’s dik boek.

Het boek vertelt het verhaal van de prille jeugd, de opleidingen, zijn werkzaamheden in de Congo en later in het Limburgse Heuvelland. Een uniek boek over een zeer unieke persoonlijkheid.

Er zijn nog enkele boeken beschikbaar voor 39 euro per stuk. Mocht u een boek willen bestellen stuur dan een mail naar info@stichtingrenegraatmhm.nl

Basankusu

BASANKUSU is het bisdom waar Pastoor Graat 35 jaar heeft gewerkt. De stad Basankusu telt 23.000 inwoners en ligt in het Noordwesten van de Democratische Republiek Congo, dichtbij de Lulonga rivier. Het werkgebied van het bisdom is zo groot als Nederland, België en Luxemburg samen, met zeer beperkte infrastructuur.
Een paar cijfers m.b.t. de zaken die pastoor Graat wilde verbeteren in zijn oude bisdom.

 

  • 80% van de bevolking heeft minder dan 1 $ per dag te besteden.
  • 75% van de bevolking leeft op de rand van de hongersnood
  • 54% van de bevolking heeft geen toegang tot enige vorm van gezondheidszorg
  • 1 op de 5 kinderen sterft voor de 5e verjaardag